Martı Otel’den şirket yönetiminin ele geçirilmesi ile ilgili açıklama!

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Başkanı Oya Narin’in sahibi olduğu Martı Otel İşletmeleri tarafından SPK başvurusu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şirket hisselerinin ele geçirilmesi ile ilgli olarak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şirketin mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle şirketin ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1990 yılında Narin Ailesi sermaye hakimiyetinde halka açılan şirketin paylarında, Narin aile üyelerine ait payların bir kısmına (A) Grubu altında imtiyaz tanınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirket esas sözleşmesinin  Şirketin Sermayesi başlıklı 6’ncı, Payların Devri başlıklı 7’nci, Yönetim Kurulu başlıklı 9’ncu, Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim  başlıklı 11’nci ve Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi başlıklı 14’ncü maddeleri ile ana işletme konusu saklı kalmak kaydıyla sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla  Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu başlıklı 3’ncü ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki azami süre gözetilerek Yönetim Kurulunun Süresi başlıklı 10’ncu maddelerinin değiştirilmesi karalı alındığı bildirildi.

Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6’ncı, Payların Devri başlıklı 7’nci, Yönetim Kurulu başlıklı 9’ncu, Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim  başlıklı 11’nci ve Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi başlıklı 14’ncü maddelerinde öngörülen değişiklikler ile ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (Tebliğ) 4’ncü maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 6, 7, 9, 11 ve 14. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine, bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurula toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına, ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 0,01 TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa’da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL olarak kullanılmasına, ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynak 12.000.000,- TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”

Alınan karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine ve toplantıya katılanların oy birliğiyle verilen kararın uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu’na 23.12.2022 tarihinde başvuru yapıldığı belirtildi.
Sedat Peker Saray danışmanlarının Martı Otel’in Denizbank’a olan borcu için devreye girip rüşvet aldıkları bilgisini paylaştıktan sonra iş çözülmeyince Marmaris’teki iki otel bankanın oldu. Bu olaydan sonra otel yönetimine Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun kardeşi eski bakan Ersin Taranoğlu girdi.
[ilgili-haber=18938]

[ilgili-haber=19030]

[ilgili-haber=18523]

[ilgili-haber=17971]

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Generated by Feedzy